E-mail

Zarządzanie subskrybentami

Cechy klienta

Subskrybenci mogą mieć zdefiniowaną dowolną liczbę cech, np. tekst, liczba, kwota, numer telefonu, data, data i czas, URL, tak/nie lub inne predefiniowane cechy pojedynczego wyboru. Każda z cech może być ustalona jako wymagana w celu zapewnienia spójności danych. W takim wypadku subskrybenci nieposiadający wszystkich wymaganych cech nie zostaną dodani do listy. Widoczność każdej z cech można konfigurować w centrum preferencji.

Centrum preferencji

Możesz pozwolić swoim subskrybentom na samodzielnie zarządzanie danymi, umieszczając w wiadomości link, który będzie prowadził do centrum preferencji.

Informacje o subskrybencie

Korzystaj z łatwego dostępu do cech subskrybentów, historii zmian i aktywności. Obserwuj dla każdego klienta takie parametry, jak wiadomości wysłane, otwarte, kliknięte, wypisania, zgłoszenia skarg lub zwrotki.

Relacyjne tabele danych

Złożone dane subskrybentów takie, jak np. pełną historię zakupów każdego z klientów, przechowuj za pomocą relacyjnych modeli. Te informacje mogą być używane do segmentacji subskrybentów, przy wysoko targetowanych kampaniach. Możesz wyodrębnić ze swojej listy wszystkich klientów, którzy kupili Twoje produkty o wartości przekraczającej 100 złotych w przeciągu ostatnich 12 miesięcy.

Automatyczne rozpoznawanie płci

Nasz system automatycznie wykryje płeć subskrybenta dzięki informacjom implikowanym przez jego imię. Baza danych, którą stworzyliśmy, umożliwia wykrywanie płci na podstawie imion w 7 różnych językach: polskim, angielskim, hiszpańskim, francuski, włoskim, niemieckim i rosyjskim.

Dane demograficzne i behawioralne

Dzięki współpracy z firmą Rapleaf na podstawie adresu e-mail możliwe jest uzupełnienie profilu każdego subskrybenta o dane demograficzne typu: wiek, płeć, lokalizacja, zainteresowania, zachowania zakupowe, dochód, stan cywilny oraz inne dane.

Wyszukiwarka subskrybentów

Oparta na segmentacji ExpertSender wyszukiwarka pozwala odnaleźć poszukiwanych subskrybentów na podstawie najbardziej skomplikowanych kryteriów wyszukiwania.

Przeglądanie list subskrybentów

Przeglądaj i zarządzaj listą swoich subskrybentów z dużą łatwością. ExpertSender umożliwia Ci przeglądanie szczegółów, eksport, ustawianie konkretnej wartości cechy, dołączanie dodatkowych danych na temat adresu e-mail z danych Rapleaf, czy też automatyczne wykrywanie płci na podstawie imion w 7 językach.

Niestandardowy identyfikator subskrybenta

Niestandardowy identyfikator subskrybenta pomoże Tobie odnaleźć z łatwością Twój wewnętrzny identyfikator subskrybenta (przypisany przez CRM), gdy będziesz importował dane do naszego systemu. Identyfikator może być używany, zamiast numeru telefonu lub adresu e-mail, aby pobrać dane subskrybenta z systemu ExpertSendera. Łącznie z niestandardowym identyfikatorem subskrybenta zostanie włączony tryb dopasowania, który pozwoli Tobie na wybranie między e-mailem, telefonem komórkowym lub identyfikatorem, jako głównym polem podczas importu danych do systemu.

Zamów spersonalizowane demo
ze specjalistą ExpertSender