E-mail marketing

Zalety i cele e-mail marketingu

Zalety e-mail marketingu

Email marketing jest najtańszym, a jednocześnie najbardziej efektywnym kanałem marketingowym. Najważniejsze zalety email marketingu:

Mierzalność

Dokładnie wiadomo, ile wiadomości zostało wysłanych, ile faktycznie dotarło do adresata, do kogo i kiedy wysłano komunikację, kto przeczytał wiadomość, co i kogo zainteresowało.

Natychmiastowość

Przesłanie wiadomości email trwa sekundy, co pozwala na komunikowanie treści ściśle związanych z bieżącymi działaniami; informacje zwrotne o aktywności odbiorców są rejestrowane natychmiast, kiedy występuje określone zdarzenie.

Skalowalność

Z email marketingu z sukcesem korzystają zarówno organizacje posiadające 100 odbiorców, jak i te, które regularnie kontaktują się z milionami odbiorców.

Trafność

Nieustannie zbierane informacje na temat aktywności odbiorców pozwalają dokonywać ich segmentacji w dowolnie złożony sposób; pozwala to wysłać komunikację precyzyjnie dobraną do oczekiwań odbiorców.

Indywidualność

Automatyczne wysyłanie spersonalizowanych wiadomości, które odbiorca postrzega, jako przygotowane specjalnie dla niego. Np. życzenia wysłane w dniu urodzin, czy pytanie o jakość usługi kilka dni po jej wykonaniu.

Oszczędność

Koszt dotarcia do odbiorców jest wielokrotnie niższy, niż w przypadku papierowej komunikacji seryjnej wysłanej za pośrednictwem tradycyjnej poczty; znikają koszty związane z drukowaniem, wysyłką i logistyką.

Ekologia

Korzystanie z email marketingu chroni środowisko – zużycie papieru, toksyczne farby drukarskie, tonery do drukarek, emisja CO2 podczas transportu – to tylko niektóre ekologiczne oszczędności.

Cele e-mail marketingu

Za pomocą komunikacji poprzez email pomagamy organizacjom osiągać istotne cele:

 • Zwiększanie sprzedaży i przychodów
 • Zwiększanie częstotliwości kontaktu z marką
 • Zwiększanie liczby odwiedzin na stronach WWW
 • Bezpośrednie komunikowanie się z klientami / partnerami / inwestorami
 • Eliminacja kosztów korespondencji drukowanej
 • Badanie skuteczności reklam w tradycyjnych mediach
 • Animowanie kampanii w mediach społecznościowych
 • Zwiększanie liczby czytelników i komentarzy na blogu
 • Powiększanie bazy odbiorców email
 • Pogłębianie wiedzy na temat własnych klientów
 • Angażowanie potencjalnych klientów w relacje biznesowe
 • Zbieranie funduszy od sponsorów i darczyńców
 • Zapewnianie zgodności komunikacji email z prawem i najlepszymi praktykami
 • Minimalizacja liczby wiadomości błędnie klasyfikowanych jako Spam

Zamów spersonalizowane demo
ze specjalistą ExpertSender