E-mail

Zaawansowana segmentacja subskrybentów

Edycja przy użyciu języka naturalnego

Edytuj segmenty za pomocą specjalnego narzędzia, które ułatwia wprowadzanie zaawansowanych definicji segmentów.

Segmentacja cech

Proces segmentacji może obejmować dowolne cechy subskrybenta. Możesz wprowadzać elastyczne ograniczenia w zależności od typu cechy, np. równa się, zaczyna się od, jest inny niż, jest pusty, nie jest pusty, jest większy/mniejszy, jest późniejszy/wcześniejszy, jest X godzin/dni/miesięcy przed/po itp. Istnieje również możliwość porównywania wartości dwóch różnych cech (np. data X jest późniejsza niż data Y).

Segmentacja kliknięć

Grupuj odbiorców na podstawie kliknięć za pomocą kategorii: (nie)kliknął w wiadomość, kliknął dokładnie/co najmniej X razy w wiadomość/typ wiadomości, (nie)kliknął w określonym przedziale czasu wiadomość/typ wiadomości. Dla wszystkich wariantów istnieje również możliwość filtrowania odbiorców, którzy kliknęli w wybrany przez Ciebie lub dowolny link w wiadomości. Istnieje również możliwość zawężenia warunków wyszukiwania do wiadomości oznaczonych określonymi tagami.

Operacje na segmentach

Możesz wykonywać następujące operacje w ramach segmentu: usuwanie subskrybentów, usuwanie cechy, ustawienie cechy na wybraną wartość, eksport segmentu do pliku.

Drzewo wyrażeń logicznych

Masz możliwość korzystania z wyrażeń logicznych i/lub/nie, a tym samym również i zdolność elastycznego budowania segmentów. Dostępne są dowolne kombinacje opisanych niżej warunków segmentacji.

Segmentacja list

Każdą listę możesz segmentować na podstawie daty zapisu lub daty potwierdzenia. Ta funkcjonalność umożliwia automatyczne dostosowanie zbioru osób w segmencie na podstawie zastosowanych warunków w momencie, gdy wiadomość e-mail jest wysyłana.

Segmentacja dostarczania

Segmentuj subskrybentów, używając kategorii: (nie)otrzymał wiadomość, (nie)otrzymał typ wiadomości dokładnie/co najmniej X razy, (nie)otrzymał w określonym przedziale czasu wiadomość/typ wiadomości, (nie)otrzymał wersji testu porównawczego. Istnieje również możliwość zawężenia warunków wyszukania do wiadomości oznaczonych określonymi tagami.

Segmentacja zwrotek

Grupuj odbiorców na podstawie otrzymanych zwrotek konkretnego typu. Wykorzystaj tę możliwość na przykład, gdy musisz w wysłać ponownie tę samą wiadomość do odbiorców, którzy jej wcześniej nie otrzymali z powodu blokad po stronie dostawcy usług internetowych.

Segmentacja otwarć

Grupuj odbiorców na podstawie czynności jakie podjęli wobec e-maila, którego wysłałeś. Segmentuj subskrybentów, używając kategorii: (nie)otworzył wiadomość, otworzył dokładnie/co najmniej X razy wiadomość/typ wiadomości, (nie)otworzył w określonym przedziale czasu wiadomość/typ wiadomości. Istnieje również możliwość zawężenia warunków wyszukania do wiadomości oznaczonych określonymi tagami.

Segmentacja na podstawie tagów

Grupuj odbiorców, którzy otworzyli lub kliknęli w grupę wiadomości oznaczonych odpowiednim tagiem. Przykładowo, jeżeli planujesz wysłać swoim klientom ofertę kredytową, użyj segmentacji na podstawie tagów, żeby znaleźć odbiorców, którzy wcześniej już weszli w interakcję z wiadomościami zawierającymi podobne oferty.

Segmentacja udostępnień w mediach społecznościowych

Dokonuj segmentacji behawioralnej dla warunków: (nie) podzielił się wiadomością lub konkretnym linkiem z wiadomości w mediach społecznościowych, (nie) podzielił się wiadomością w konkretnym zakresie czasu w mediach społecznościowych. Dzięki takiej segmentacji będziesz wstanie wysyłać wiadomości dedykowane użytkownikom dzielącym się Twoimi e-mailami na Facebooku.

Segmentacja na podstawie danych z tabel relacyjnych

Grupuj odbiorców na podstawie złożonych struktur danych przechowywanych w tabelach relacyjnych (np. pełna historia zakupów). Ta funkcja może być użyta do porównania wartości pomiędzy kolumnami w tabelach danych i wyliczania średniej, minimalnej, maksymalnej lub całkowitej wartości.

Segmentacja osiągniętych celów

Ograniczaj segmenty do subskrybentów, którzy osiągnęli zdefiniowany cel po otrzymaniu wiadomości (np. konwersję na stronie WWW): osiągnął cel, osiągnął cel z wartością większą/mniejszą niż X w konkretnym przedziale czasu po otrzymaniu konkretnej lub dowolnej wiadomości. Możesz również zawężyć segment do osób, które osiągnęły cel po otrzymaniu wiadomości oznaczonej konkretnym tagiem (np. finanse, rozrywka).

Segmentacja po urządzeniu używanym do otwierania poczty

Przygotuj dedykowaną wiadomość zoptymalizowaną na urządzenia mobilne, dla osób które w przeszłości otworzyły wiadomość na urządzeniu mobilnym. Możesz równie łatwo odnaleźć osoby, które czytały wiadomości za pomocą komputera lub dostępnego przez WWW systemu poczty.

Ograniczenie liczby subskrybentów

Możesz ograniczyć liczbę subskrybentów w segmencie w przypadku wysyłki realizowanej tylko do określonej liczby osób.

Segmentacja po kanale

Grupuj subskrybentów na podstawie kanałów, jakie możesz wykorzystać, żeby się z nimi skontaktować. Znajdź kanał, który najlepiej działa na konkretnego klienta.

Użyj zdefiniowaną wcześniej segmentację

Wykorzystaj zdefiniowane wcześniej segmenty, tworząc nowe. Możesz użyć tych samych lub podobnych ograniczeń w nowej liście, nie tworząc od nowa definicji segmentu.

Zamów spersonalizowane demo
ze specjalistą ExpertSender