E-mail

Scenariusze Marketing Automation

Obszar roboczy

Ustawiaj elementy oznaczające zdarzenia marketing automation na obszarze roboczym edytora scenariuszy za pomocą narzędzia Drag&Drop. Następnie połącz zdarzenia w sekwencję, w jakiej powinny być realizowane. Scenariusze, które możesz zautomatyzować to: lead nurturing, kampania reaktywacyjna, konwertowanie użytkowników porzucających koszyk zakupowy, prowadzenie testów porównawczych.

Statystyki

ExpertSender zapewnia obszerne raportowanie dla każdego etapu scenariusza w tym: całkowitą liczbę subskrybentów, którzy rozpoczęli, są w trakcie lub zakończyli scenariusz i każdy z jego etapów. Dodatkowo, reprezentacja statystyk na obszarze roboczym pozwala przedstawić wizualnie niezbędne wskaźniki efektywności wszystkich wiadomości ze scenariusza na jednym ekranie: wiadomości wysłane, otwarcia, kliknięcia i osiągnięte cele.

Wydarzenie początkowe

Jest to element Drag&Drop w scenariuszu automatyzacji, który określa warunki rozpoczęcia scenariusza dla wybranych subskrybentów. Dostępne kryteria obejmują: zapis na listę, otwarcie wiadomości, kliknięcie w link, osiągnięcie celu, wystąpienie warunku czasowego oraz predefiniowane zdarzenie wywoływane przez API.

Wysyłka e-maili

Jest to element Drag&Drop w scenariuszu automatyzacji, który umożliwia wysyłkę wybranej wiadomości e-mail do subskrybentów, którzy osiągną określony etap w scenariuszu.

Wydarzenie opóźniające

Jest to element Drag&Drop w scenariuszu automatyzacji, który czasowo wstrzymuje subskrybentów przed przejściem do następnego zdarzenia w scenariuszu. Opóźnienie może być wyrażone w interwałach czasu (minuty, godziny, dni, dni powszednie, tygodnie, miesiące) lub ustawione na konkretną godzinę i dzień tygodnia lub miesiąca.

Ustaw dane

Jest to element Drag&Drop w scenariuszu automatyzacji, który umożliwia ustawianie lub zmianę wartości wybranej cechy dla subskrybentów, którzy osiągnęli określony etap w scenariuszu. Przykładowo: ustawienie stałej wartości cechy (np. „Tak”, „Prawda”, „1”) lub przyrost/spadek cechy o określoną wartość (np. „+1”, „-1”).

Segmentacja

Jest to element Drag&Drop w scenariuszu automatyzacji, który może być użyty do rozgałęzienia ścieżki scenariusza, którą podążają subskrybenci na podstawie decyzji opartej o dane subskrybenta. Zestaw reguł danych korzysta z silnika segmentacji ExpertSender.

Test porównawczy

Jest to element Drag&Drop w scenariuszu automatyzacji, który przeprowadza test porównawczy na określonej grupie testowej odbiorców i umożliwia rozgałęzienie ścieżki scenariusza, którą podążają subskrybenci na podstawie wyników testu. Zwycięska wersja testu może być wybrana ręcznie lub automatycznie w trybie jednorazowym lub ciągłym. Kryteria wyboru obejmują: najwyższy wskaźnik otwarć, kliknięć, konwersji lub sumy wartości konwersji.

Podział losowy

Jest to element Drag&Drop w scenariuszu automatyzacji, który umożliwia rozgałęzienie ścieżki scenariusza według określonych wag procentowych na maksymalnie 10 odrębnie predefiniowanych ścieżek (np. 5% / 5% / 90%). Możesz zastosować podział losowy do testowania różnych pomysłów marketingowych na małych, losowo wybranych próbkach odbiorców.

Wydarzenie końcowe

Jest to element Drag&Drop w scenariuszu automatyzacji, który wyznacza koniec całego scenariusza lub jednej z jego gałęzi.

Opcjonalne pola danych

Użyj unikalnego identyfikatora w sytuacji, gdy subskrybent ma występować równocześnie w wybranym scenariuszu na więcej niż jednym etapie. Możesz użyć więcej niż jednego pola w scenariuszu. Pola danych muszą być predefiniowane.

Zamów spersonalizowane demo
ze specjalistą ExpertSender

Zgadzam się

Używamy cookies, aby zapisać informacje z danej sesji takie jak historia aktywności użytkownika na stronie. Ma to na celu zapewnienie lepszej obsługi przy kolejnej wizycie na stronie serwisu lub dostosowanie zawartości strony ExpertSender do wymagań różnych typów przeglądarek internetowych. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.