E-mail

Scenariusze Marketing Automation

Obszar roboczy

Ustawiaj elementy oznaczające zdarzenia marketing automation na obszarze roboczym edytora scenariuszy za pomocą narzędzia Drag&Drop. Następnie połącz zdarzenia w sekwencję, w jakiej powinny być realizowane. Scenariusze, które możesz zautomatyzować to: lead nurturing, kampania reaktywacyjna, konwertowanie użytkowników porzucających koszyk zakupowy, prowadzenie testów porównawczych.

Statystyki

ExpertSender zapewnia obszerne raportowanie dla każdego etapu scenariusza w tym: całkowitą liczbę subskrybentów, którzy rozpoczęli, są w trakcie lub zakończyli scenariusz i każdy z jego etapów. Dodatkowo, reprezentacja statystyk na obszarze roboczym pozwala przedstawić wizualnie niezbędne wskaźniki efektywności wszystkich wiadomości ze scenariusza na jednym ekranie: wiadomości wysłane, otwarcia, kliknięcia i osiągnięte cele.

Wydarzenie początkowe

Jest to element Drag&Drop w scenariuszu automatyzacji, który określa warunki rozpoczęcia scenariusza dla wybranych subskrybentów. Dostępne kryteria obejmują: zapis na listę, otwarcie wiadomości, kliknięcie w link, osiągnięcie celu, wystąpienie warunku czasowego oraz predefiniowane zdarzenie wywoływane przez API.

Wysyłka e-maili

Jest to element Drag&Drop w scenariuszu automatyzacji, który umożliwia wysyłkę wybranej wiadomości e-mail do subskrybentów, którzy osiągną określony etap w scenariuszu.

Wydarzenie opóźniające

Jest to element Drag&Drop w scenariuszu automatyzacji, który czasowo wstrzymuje subskrybentów przed przejściem do następnego zdarzenia w scenariuszu. Opóźnienie może być wyrażone w interwałach czasu (minuty, godziny, dni, dni powszednie, tygodnie, miesiące) lub ustawione na konkretną godzinę i dzień tygodnia lub miesiąca.

Ustaw dane

Jest to element Drag&Drop w scenariuszu automatyzacji, który umożliwia ustawianie lub zmianę wartości wybranej cechy dla subskrybentów, którzy osiągnęli określony etap w scenariuszu. Przykładowo: ustawienie stałej wartości cechy (np. „Tak”, „Prawda”, „1”) lub przyrost/spadek cechy o określoną wartość (np. „+1”, „-1”).

Segmentacja

Jest to element Drag&Drop w scenariuszu automatyzacji, który może być użyty do rozgałęzienia ścieżki scenariusza, którą podążają subskrybenci na podstawie decyzji opartej o dane subskrybenta. Zestaw reguł danych korzysta z silnika segmentacji ExpertSender.

Test porównawczy

Jest to element Drag&Drop w scenariuszu automatyzacji, który przeprowadza test porównawczy na określonej grupie testowej odbiorców i umożliwia rozgałęzienie ścieżki scenariusza, którą podążają subskrybenci na podstawie wyników testu. Zwycięska wersja testu może być wybrana ręcznie lub automatycznie w trybie jednorazowym lub ciągłym. Kryteria wyboru obejmują: najwyższy wskaźnik otwarć, kliknięć, konwersji lub sumy wartości konwersji.

Podział losowy

Jest to element Drag&Drop w scenariuszu automatyzacji, który umożliwia rozgałęzienie ścieżki scenariusza według określonych wag procentowych na maksymalnie 10 odrębnie predefiniowanych ścieżek (np. 5% / 5% / 90%). Możesz zastosować podział losowy do testowania różnych pomysłów marketingowych na małych, losowo wybranych próbkach odbiorców.

Wydarzenie końcowe

Jest to element Drag&Drop w scenariuszu automatyzacji, który wyznacza koniec całego scenariusza lub jednej z jego gałęzi.

Opcjonalne pola danych

Użyj unikalnego identyfikatora w sytuacji, gdy subskrybent ma występować równocześnie w wybranym scenariuszu na więcej niż jednym etapie. Możesz użyć więcej niż jednego pola w scenariuszu. Pola danych muszą być predefiniowane.

Zamów spersonalizowane demo
ze specjalistą ExpertSender