E-mail

Raporty i statystyki

Statystyki wysyłki wiadomości

Analizując wyniki kampanii e-mail marketingowej, sprawdź następujące statystyki: wysłane, zwrotki, dostarczone, otwarte, unikalne otwarte, kliknięcia, unikalne kliknięcia, klikający, skargi, wypisania, osiągnięte cele oraz ich wartość. Możesz grupować wyniki według. daty, listy subskrybentów, segmentu subskrybentów, adresu IP, domeny, dostawcy listy i osiągniętego celu. Szczegółowe statystyki kliknięć dostępne są także dla każdego linku użytego w wiadomości.

Wykresy

Wygeneruj graficzną prezentację 5 wskaźników efektywności kampanii: otwarć, kliknięć, zwrotek, wypisań i skarg w określonym przedziale czasu. Generuj wykresy godzinne, dzienne i miesięczne.

Statystyki zbiorcze

Statystyki zbiorcze to funkcjonalność dotycząca całej jednostki biznesowej i umożliwiająca analizę następujących danych: zwrotki, dostarczone, otwarte, unikalne otwarte, kliknięcia, unikalne kliknięcia, klikający, skargi, wypisania, cele, wartość celów. Grupowanie dostępne według daty, wiadomości, typu wiadomości, listy subskrybentów, segmentu subskrybentów, adresu IP, domeny i dostawcy listy i osiągniętego celu (konwersji).

Statystyki listy subskrybentów

Badaj trendy przyrostu subskrybentów na Twojej liście w konkretnych ramach czasowych, segmentując za pomocą takich danych jak: dodany, usunięty, powód usunięcia (wypisany, usunięty ręcznie, zwrotka, skarga, użytkownik nieznany).

Statystyki zwrotek

Statystyki zwrotek pomogą Ci utrzymać “higienę” listy subskrybentów, dostarczając następujących informacji: wysłane, niedostarczone, powody niedostarczenia – nieznany użytkownik, blokada wysyłki, autoodpowiedź, skrzynka pełna, inne. Wyniki można grupować według daty, typu wiadomości, listy subskrybentów, adresu IP i domeny. Widok szczegółowy zwrotek uwzględnia szczegółowy kod diagnostyczny, np. 501 5.1.3 Odbiorca nie istnieje / Recipient does not exist.

Statystyki skarg

Dzięki tzw. feedback loops możesz mieć dostęp do skarg użytkowników z podziałem na: wysłane, dostarczone, skargi, procent skarg. Dane można grupować według daty, typu wiadomości, listy subskrybentów, adresu IP i domeny.

Statystyki testów A/B

Śledź statystyki w czasie rzeczywistym, podczas gdy system automatycznie wybierze najlepszą wersję testu na podstawie najwyższego wskaźnika otwarć, kliknięć, konwersji lub wartości konwersji. Raporty testów porównawczych umożliwiają analizę wyników danego testu według kategorii: wysłane, zwrotki, dostarczone, otwarte, unikalne otwarte, kliknięcia, unikalne kliknięcia, klikający, skargi, wypisania. Ponadto pozwalają manualnie zaplanować wysyłkę wybranej wersji w tym samym przedziale czasowym.

Statystyki importowania

Analizuj wyniki importowania do list subskrybentów. Dostępne są następujące informacje: data, lista subskrybentów, typ importowania, lista rekordów w pliku, dodani, zaktualizowani, nadpisani, rekordy nieprawidłowe, odrzucone, na “czarnej liście”. Ponadto statystyki dodatkowe dla subskrybentów z danego importu, tj. zwrotki typu użytkownik nieznany, skargi, wypisania, otwarcia, kliknięcia.

Statystyki w czasie rzeczywistym

Najpotrzebniejsze wskaźniki efektywności są aktualizowane w czasie rzeczywistym dla ostatnio zrealizowanych kampanii e-mail. Pełne, wyczerpujące statystyki dla wszystkich historycznych kampanii aktualizowane są co godzinę. Dzięki temu narzędziu na bieżąco będziesz mógł podejmować poinformowane decyzje, żeby osiągać jak najwyższe wyniki swoich kampanii.

Mapa kliknięć

Monitoruj interakcje, w jakie odbiorcy wchodzą z Twoją wiadomością e-mail. Mapa kliknięć to graficzna reprezentacja rozkładu kliknięć w poszczególne elementy wiadomości. Obraz mapy kliknięć może być pobrany na żądanie użytkownika.

Statystyki SNDS Hotmaila

Analizuj statystyki dostarczane przez Smart Network Data Services Hotmaila. Integrując się z systemem SNDS, możesz zobaczyć, czy Twoje wiadomości są oznaczane jako spam.

Statystyki z mediów społecznościowych

Analizuj raporty z mediów społecznościowych, żeby sprawdzić jak wielu odbiorców polubiło wiadomości na Facebooku, Google Plus lub umieściło status na Twitterze.

Statystyki osiągania celów

Analizuj wartości i dane dotyczące konwersji wygenerowanych przez wiadomości. Dane można ograniczać i grupować według daty, typu wiadomości, listy subskrybentów, adresu IP i domeny, żeby łatwiej wyciągać wnioski i dostosowywać swoje działania do preferencji użytkowników.

Powody wypisania się z subskrypcji

Po kliknięciu w link wypisu subskrybenci mogą wypełnić krótką ankietę na temat powodu zakończenia subskrypcji. Sprawdź, jak wielu z wypisanych straciło zainteresowanie, otrzymało zbyt wiele e-maili, uważa że nigdy nie zapisało się do twojego newslettera lub przejrzyj indywidualne powody wypisań.

Czas i lokalizacja

Ta sekcja prezentuje zagregowane dane z całej jednostki biznesowej i generuje wykres wskazujący na najlepszy dzień i czas na wysyłkę, a także rozkład subskrybentów na strefy czasowe, kontynenty, kraje oraz miasta.

Udostępnianie raportów za pomocą e-maila

Udostępniaj raport z kampanii swoim współpracownikom. Możesz zaplanować wysyłkę raportów do zdefiniowanych wcześniej odbiorców w ustalonym wcześniej czasie np. możesz zaplanować wysyłkę raportu z wszystkich kampanii, jakie przeprowadziłeś w poprzednim tygodniu, na każdy poniedziałek o godzinie 9.

Statystyczna istotność wyników testów A/B

Sprawdzaj, czy wyniki przeprowadzonych przez Ciebie testów A/B są statystycznie istotne. Graficzne i tekstowe przedstawienie wyników pomoże Tobie podjąć decyzję, czy Twoje kampanie mogą być w przyszłości zoptymalizowane.

Zamów spersonalizowane demo
ze specjalistą ExpertSender