E-mail

API

Konfigurowalny dostęp do interfejsu API

Generuj indywidualne klucze API dla partnerów biznesowych z możliwością definiowania zakresu dostępnych metod. Klucze umożliwiają dostęp jedynie do wybranych akcji i/lub części danych na jednostce biznesowej.

Zarządzanie listą subskrybentów

Możesz tworzyć listy i automatycznie importować całe pliki lub dodawać, edytować i usuwania subskrybentów poprzez API.

Wysyłaj i zatrzymuj wiadomości

API umożliwia wysyłkę konkretnych wiadomości do wybranych list lub segmentów bez konieczności używania interfejsu użytkownika. W ten sam sposób możesz wstrzymać wysyłkę wiadomości.

Lista usuniętych subskrybentów

Pobierz listę subskrybentów usuniętych poprzez: wypisanie się, zwrotkę “użytkownik nie istnieje”, a także inne zwrotki lub skargi.

Raporty z kampanii

Możesz pobierać informacje o szczegółowych wynikach wiadomości, które wysłałeś.

Raporty kliknięć

Możesz pobrać informacje statystyczne o szczegółowych wynikach kliknięć dla poszczególnych wiadomości.

Zarządzanie tabelą danych

Pobieraj, aktualizuj lub usuwaj dane z relacyjnych tabel danych.

Zarządzanie listami wykluczeń

Automatycznie dodawaj lub usuwaj wpisy z list wykluczeń.

Uruchamianie scenariuszy marketing automation

Uruchamiaj zdefiniowane wcześniej zdarzenia inicjujące rozpoczęcie scenariusza automatyzacji dla danej grupy subskrybentów.

Czas serwera

Uzyskuj informacje o aktualnym czasie serwera na jednostce biznesowej, jeżeli różne jednostki biznesowe działają w innych strefach czasowych.

Osiąganie celów

Oznaczaj cele jako osiągnięte, używając API. Jest to narzędzie szczególnie przydatne do śledzenia zdarzeń offline.

REST

API jest przygotowane w technologii REST, dzięki czemu nie wymaga żadnych dodatkowych bibliotek i ułatwia integrację zewnętrznych systemów IT z ExpertSenderem.

Zamów spersonalizowane demo
ze specjalistą ExpertSender

Zgadzam się

Używamy cookies, aby zapisać informacje z danej sesji takie jak historia aktywności użytkownika na stronie. Ma to na celu zapewnienie lepszej obsługi przy kolejnej wizycie na stronie serwisu lub dostosowanie zawartości strony ExpertSender do wymagań różnych typów przeglądarek internetowych. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.