E-mail

API

Konfigurowalny dostęp do interfejsu API

Generuj indywidualne klucze API dla partnerów biznesowych z możliwością definiowania zakresu dostępnych metod. Klucze umożliwiają dostęp jedynie do wybranych akcji i/lub części danych na jednostce biznesowej.

Zarządzanie listą subskrybentów

Możesz tworzyć listy i automatycznie importować całe pliki lub dodawać, edytować i usuwania subskrybentów poprzez API.

Wysyłaj i zatrzymuj wiadomości

API umożliwia wysyłkę konkretnych wiadomości do wybranych list lub segmentów bez konieczności używania interfejsu użytkownika. W ten sam sposób możesz wstrzymać wysyłkę wiadomości.

Lista usuniętych subskrybentów

Pobierz listę subskrybentów usuniętych poprzez: wypisanie się, zwrotkę “użytkownik nie istnieje”, a także inne zwrotki lub skargi.

Raporty z kampanii

Możesz pobierać informacje o szczegółowych wynikach wiadomości, które wysłałeś.

Raporty kliknięć

Możesz pobrać informacje statystyczne o szczegółowych wynikach kliknięć dla poszczególnych wiadomości.

Zarządzanie tabelą danych

Pobieraj, aktualizuj lub usuwaj dane z relacyjnych tabel danych.

Zarządzanie listami wykluczeń

Automatycznie dodawaj lub usuwaj wpisy z list wykluczeń.

Uruchamianie scenariuszy marketing automation

Uruchamiaj zdefiniowane wcześniej zdarzenia inicjujące rozpoczęcie scenariusza automatyzacji dla danej grupy subskrybentów.

Czas serwera

Uzyskuj informacje o aktualnym czasie serwera na jednostce biznesowej, jeżeli różne jednostki biznesowe działają w innych strefach czasowych.

Osiąganie celów

Oznaczaj cele jako osiągnięte, używając API. Jest to narzędzie szczególnie przydatne do śledzenia zdarzeń offline.

REST

API jest przygotowane w technologii REST, dzięki czemu nie wymaga żadnych dodatkowych bibliotek i ułatwia integrację zewnętrznych systemów IT z ExpertSenderem.

Zamów spersonalizowane demo
ze specjalistą ExpertSender