Jesteśmy zgodni z RODO i ISO 27001

RODO i ExpertSender

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) to europejskie prawo dotyczące prywatności obowiązujące od 25 maja 2018 r. RODO reguluje sposób, w jaki osoby fizyczne i organizacje mogą gromadzić, wykorzystywać i przechowywać dane osobowe, co wpływa na sposób, w jaki nasi klienci korzystają z platformy ExpertSender.

Do kogo ma zastosowanie RODO?

RODO dotyczy WSZYSTKICH organizacji, które gromadzą i przetwarzają dane osobowe osób zamieszkałych w UE, niezależnie od fizycznej lokalizacji firmy. Oznacza to, że jeśli masz klientów z UE, ale Twoja firma nie znajduje się w samej UE, nadal musisz przestrzegać nowych przepisów. Bardziej szczegółowe informacje na temat zastosowania RODO można znaleźć tutaj.

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Jeżeli chcesz się dowiedzieć czy przetwarzamy Twoje dane osobowe i skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (Michał Kidoń) pod tym adresem: iod@expertsender.com

ISO 27001 i ExpertSender

ExpertSender uzyskał certyfikat ISO 27001, aby zagwarantować, że nasza organizacja jest przygotowana do zarządzania ryzykiem związanym z utrzymywaniem zasobów informacyjnych (w tym danych klientów). Dajemy naszym klientom pewność, że jako organizacja stosujemy międzynarodowe standardy w aktywnym zarządzaniu danymi biznesowymi i bezpieczeństwem informacji.

Co to jest ISO 27001?

ISO 27001 / IEC 27001 to zestaw standardów, które pomagają organizacjom w zabezpieczeniu zasobów informacyjnych (dotyczy to zarówno systemów informatycznych, jak i wewnętrznych procesów biznesowych). Te międzynarodowe standardy opisują wymagania dla systemu zarządzania informacją przez organizację, w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji.

Certyfikacja ISO / IEC 27001 gwarantuje, że organizacja zdefiniowała i wdrożyła najlepsze praktyki bezpieczeństwa informacji.

Organizacje są zobowiązane do uwzględnienia:

  • Systematycznych badań zagrożeń bezpieczeństwa informacji w organizacji, z uwzględnieniem zagrożeń, słabych punktów i ich potencjalnego wpływu;
  • Zaprojektowania i wdrożenia spójnego i kompleksowego pakietu kontroli bezpieczeństwa informacji oraz postępowania z ryzykiem, które uznaje się za niedopuszczalne;
  • Przyjęcia nadrzędnego procesu zarządzania, który zapewnia, że kontrole bezpieczeństwa informacji nadal spełniają potrzeby organizacji.

Co ISO 27001 oznacza dla naszych klientów?

Korzystając z usług ExpertSender współpracujesz z organizacją, która:
  • Chroni się przed cyberatakami i podejmuje niezbędne kroki, aby chronić Ciebie.
  • Wprowadziła odpowiednie i proporcjonalne kontrole bezpieczeństwa, które pomagają chronić informacje i wysyłać kampanie marketingowe, zgodne z RODO.
  • Podejmuje regularne przeglądy i audyty wewnętrzne SZBI, aby zapewnić jego ciągłe doskonalenie.