Content Marketing Specialist PL & EN

Gdynia, PPNT, Polska

100%

Praca biurowa

5%

Podróże służbowe

100%

Znajomość angielskiego

100%

Warunki pracy

Content Marketing Specialist PL i EN

Opis stanowiska
 • Pisanie haseł, claimów i krótkich form reklamowych dla branży Marketing Automation w języku polskim
 • Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski oraz tworzenie od podstaw artykułów prasowych, tekstów blogowych w tematyce kampanii email, automatyzacji marketingu i wielokanałowej komunikacji
 • Tworzenie i publikacja postów w kanałach social media w języku PL i EN
 • Tworzenie treści do materiałów drukowanych takich jak: katalogi, ulotki, większe formy drukowane
 • Tłumaczenie z języka angielskiego treści marketingowych takich jak: artykuły, publikacje branżowe, studia przypadków i manuale
 • Tworzenie i wysyłka kampanii email i cyklicznych newsletterów w językach: PL i EN
 • Edycja i weryfikacja materiałów pisanych przez pozostałych członków załogi w PL
 • Przygotowywanie materiału do tworzenia nowych publikacji z zakresu marketing automation – współpraca z ekspertami z branży
Wymagania
 • Min. 2 lata doświadczenia w pracy z pisaniem treści z branży marketingu internetowego
 • Doskonała znajomość języka polskiego
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Dobra znajomość Social Media
 • “lekkie pióro” i czujne oko podczas analizowania treści pisanych
 • Zdolność do analizowania informacji w postaci danych statystycznych
 • Znajomość WordPressa
 • Podstawowa znajomość dobrych praktyk z zakresu copywritingu SEO.
Dodatkowe atuty
 • Znajomość narzędzi do monitoringu mediów
 • Znajomość Google Analytics
 • Praca w branży Marketing Automation
 • Doświadczenie w pracy z email marketingiem
 • Znajomość programów graficznych
 • Udokumentowane portfolio z treściami z branży marketingu internetowego lub marketing automation
Warunki pracy
 • Praca w nowoczesnym biurze w Gdyni w pełnym wymiarze godzin
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o kontrakt (płatny urlop oraz L4) bądź umowę o pracę
 • Możliwość pracy zdalnej lub zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin
 • Interesująca praca z nowoczesnymi technologiami
 • Karta Multisport
 • Pakiet medyczny (wariant rodzinny)
 • Elastyczne godziny pracy i komfortowe czteroosobowe pokoje
 • Swobodna atmosfera
Aplikacja

Please send in your CV and a cover letter to praca@expertsender.com. Put in the position you apply for in the subject line. 
Remember to include the following statement in your CV:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ExpertSender Sp. z o.o. w celach niezbędnych do realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zgodnie z Ustawą z dn. 10.05.2018r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. Ust. 2018 poz. 1000).

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.”

Klauzula informacyjna
Administratorem Państwa danych jest : ExpertSender Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Al. Zwycięstwa 96/98 (dane rejestrowe: Nr KRS 000032988 5, wpis do Rejestru Przedsiębiorców -Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 586223711 6, według stanu na dzień 30.05.2018 r. kapitał zakładowy ExpertSender Sp. z o.o. (w całości wpłacony) wynosi 50000 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.
Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji.
W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, ExpertSender Sp. z o.o. będzie przetwarzała takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: rodo@expertsender.com (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: rodo@expertsender.com

About us

ExpertSender is an advanced marketing automation platform. We provide services to clients from around the globe, including Europe, US, Russia, Latin America and Asia. Our clients include, inter alia, 4F, Auchan, AXA, DaWanda.com, EasyGo.pl, Ergo Hestia, Idea Bank, Kaspersky Lab, Media Markt, Michelin, Mothercare, Nazwa.pl, Nokaut.pl, SEAT, Starbucks, Top Secret, TUI, Wakacje.pl, Vans.

Zamów spersonalizowane demo
ze specjalistą ExpertSender